Nyhedsbrev
Kvalitetsmål

Kvalitetsmål

Køventetid:

- Den gennemsnitlige køventetid må højst være 3,5 min.

 

Lægemidler på recept og apoteksforbeholdte lægemidler:

- Vi har præparatet på lager i 97% af tilfældene.

- Vores udleveringssikkerhed er 99,98% for recepter og dosispakning.

 

Mål for rådgivning:

- At mindst 90% af de kunder, som henter medicin til sig selv, inviteres til dialog.

- At apotekets personale er i stand til at afdække lægemiddelrelaterede problemer.

- At mindst 20 % af kunderne får korrekt kundetilpasset information baseret på afdækket lægemiddelrelateret problem.

 

Handicapforhold:

Nummerstanderen kan nås fra kørestol. Reoler i skrankerummet er opstillet således, at kørestole kan komme rundt og ud uden at skulle vende.Der er lave skranker, der kan anvendes af handicappede. Herudover holder personalet øje og tilbyder at komme ud til kunden. Vi har et udvalg af hjælpemidler til ældre og handicappede. Der er kundeparkering bag apoteket, ligesom man kan ringe på bagdøren og blive ekspederet herfra. Der er anlagt handicapsliske ved indgangen og automatiske døre.

Dine oplysninger