Nyhedsbrev
Tilskud til medicin

Tilskud til medicin

Den 1. marts 2000 ændrede sygesikringen reglerne for tilskud til medicin. Det blev til det behovsafhængige tilskudssystem, hvilket i store træk vil sige, at jo mere behov du har for medicin, jo mere vil du hen ad vejen få i tilskud. Tilskudsperioden løber over 12 på hinanden følgende måneder, hvilket vil sige, at alle har et individuelt tilskudsår, som ikke nødvendigvis følger kalenderåret. Den 1. april 2005, blev reglerne justeret, således, at man nu kun får tilskud svarende til det tilskud, der gives til det billigste præparat i en gruppe. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte apoteket.

Beløbsgrænser:
Beløbsgrænserne justeres hvert år den 1. januar. Af nedenstående skema fremgår beløbsgrænserne for 2014.

 

Årlig udgift pr. person i
tilskudspriser:

Tilskud til medicin for
personer over 18 år

Tilskud til medicin for
personer under 18 år

0 - 915 kr.

0 %

60 %

915 - 1495 kr.

50 %

60 %

1495 - 3235 kr.

75 %

75 %

over 3235 kr

85 %

85 %

 

Bemærk: Beløbene i kolonne 1 er medicinens samlede pris, d.v.s. egenbetalingsandelen + sygesikringens andel.

 

Tilskud til ikke-tilskudsberettiget medicin:
I enkelte særlige tilfælde og efter bestemte kriterier kan lægen søge ekstraordinært tilskud til et præparat, som ikke er tilskudsberettiget. Hvis en person har fået bevilget et sådant tilskud, vil prisen på dette præparat indgå i beløbet i kolonne 1 på lige fod med andre tilskudsberettigede lægemidler. 

 

Kronikertilskud:
Man kan søge om kronikertilskud hvis en persons egenbetalingsandel overstiger 3775 kr. Dette gør den for personer over 18 år, når man har købt tilskudsberettigede lægemidler for i alt 17.468 kr. Børn og unge under 18 år vil have købt for 21.515 kr.
Det er lægen der skal søge kronikertilskud til den enkelte person hos Lægemiddelstyrelsen.


Tilskud til døende:
Hvis en døende har valgt at tilbringe den sidste tid i eget hjem eller på hospice kan der søges 100 % tilskud til den medicin, der udskrives på recept, uanset om det er tilskudsberettiget eller ej. Også her er det lægen, der skal søge dette tilskud.
Man kan også søge kommunen om 100 % tilskud, til andet end receptmedicin, som skal bruges i forbindelse med sygdommen.

Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR):
CTR er et landsdækkende register, som sikrer, at du får det korrekte tilskud, når du køber medicin med tilskud, uanset hvilket apotek du handler på. Alle Danmarks apoteker er elektronisk tilsluttet CTR, og du genkendes i CTR via dit CPR-nummer. I CTR står der, hvor stort et beløb, du har købt tilskudsberettiget medicin for i dit indeværende tilskudsår. Der står altså ikke  noget om, hvad det er for noget medicin du har købt eller hvilke sygdomme du har. Til gengæld står der, om du har ret til tilskud som værende kroniker eller døende, eller om du har tilskud til et specifikt ikke-tilskudsberettiget præparat.

 

Andre former for tilskud:
I følge sociallovgivningen kan kommunen yde tilskud til mindrebemidlede pensionister (helbredstillæg), til handicappede som bor i eget hjem m.fl. Forhør nærmere på Kommunen.
Er man medlem af Sygeforsikring Danmark, gives der også tilskud til medicin. Så husk at fortælle apoteket, hvis du er medlem.

For yderligere information vedrørende medicintilskud se: lægemiddelstyrelsen

Dine oplysninger